Jak sen wpływa na rozwój dziecka?

Niska wydajność snu wpływa na wyniku w nauce

Wielu rodziców zna z własnego doświadczenia sytuacje, w których trzeba walczyć z dziećmi o to, aby poszły spać o z góry określonej godzinie. Skłonność do przeciągania zabawy do późniejszych godzin nocnych sprawia, że dzieci rano są niewyspane, a podczas zajęć w szkole trudniej jest im się skupić niż rówieśnikom, które kładą się spać o stałej porze. Naukowcy z McGill i Douglas Mental Health University Institute w Montrealu przeprowadzili badanie, którego celem było rzucenie światła dziennego na zależności pomiędzy wydajnością snu, określaną jako stosunek czasu rzeczywistego snu do całego czasu spędzanego na odpoczynku w łóżku, a osiąganymi wynikami w nauce. W badaniu wzięło udział 75 dzieci w wieku 7-11 lat, a podczas trwającego pięć nocy eksperymentu monitorowano jakość ich snu nocnego za pomocą metody aktygrafii, bazującej na mierzeniu aktywności ruchowej podczas snu.

Na podstawie zebranych danych  naukowcy z Montrealu opracowali indywidualne wzorce snu każdego dziecka biorącego udział w badaniu i porównali je z osiągnieciami szkolnymi, a dokładniej: z ocenami uzyskiwanymi z różnych przedmiotów. Wyniki badania jasno pokazują, że dzieci, których sen był bardziej efektywny, osiągały lepsze wyniki z matematyki oraz języków obcych. Nie zaobserwowano natomiast wpływu jakości wypoczynku nocnego na oceny z przedmiotów artystycznych i przyrodniczych. Dr Gruber uważa, że zgromadzone dane wskazują na przyczynę trudności w nauce, które dotykają nawet do 20 % wszystkich uczniów. W świetle przeprowadzonych badań i odkrytych zależności funkcje wykonawcze, czyli aktywność intelektualna, niezbędna do poprawnego przebiegu procesów poznawczych dziecka, takich jak skupianie uwagi, koncentracja, percepcja czy wielozadaniowość, są w dużej mierze zależne od jakości snu nocnego. Warto więc zadbać o to, aby dziecko kładło się spać o stałej porze i nie dopuszczać do sytuacji, w której brak wydajnego snu może wpływać negatywnie na wyniki w nauce przedmiotów ścisłych i języków obcych.

 

Zdezorganizowanie senne a funkcje poznawcze dziecka

Wyniki w nauce to nie jedyna sfera życia dzieci, na który może wpływać zła jakość snu. Candice Alfalo, profesor na Uniwersytecie w Houston oraz psycholog kliniczny, wskazuje także na zależność pomiędzy snem zdezorganizowanym a występowaniem stanów depresyjnych oraz zaburzeń o charakterze lękowym u dzieci w wieku szkolnym. Profesor Alfano oraz jej współpracownica, Cara Palmer, uważają że sen zdezorganizowany, czyli nieregularne pory zasypiania, niedosypianie oraz trudności z zasypianiem mogą zaburzać proces rozwoju emocjonalnego dzieci. Badania przeprowadzone w ramach stypendium NIH’s National Institute of Mental Helath wykazały, że zbyt mała ilość snu wywołuje większą podatność na odczuwanie przez dzieci negatywnych emocji oraz zaburzają doświadczenia związane z emocjami pozytywnymi. W konsekwencji dzieci, które regularnie źle sypiają, są mniej otwarte na nowe doświadczenia, częściej popadają także w stany lękowe oraz mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Profesor Alfano wskazuje także, że nawyki nabyte w dzieciństwie mogą rzutować na zachowania w życiu dorosłym, dlatego niezwykle ważne jest kształtowanie u najmłodszych prawidłowych wzorców w zakresie zasypiania. Dzieci powinny codziennie kłaść się o stałej porze, a pójście do łóżka powinno być poprzedzone stałym rytuałem, np. wieczorną toaletą oraz zgaszeniem światła. Duże znaczenie mają także warunki, w jakich dziecko zasypia: nie mogą to być zbyt mocno oświetlone i hałaśliwe pomieszczenia, dlatego wskazane jest zapewnienie najmłodszym jak najlepszych warunków do snu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *